Om voor therapie in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan

Voorwaarden

 Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 Afstandbehandelingen vinden uitsluitend plaats op een afgesproken datum en tijd; na telefonisch contact met de betrokkene.

 Er kan geen consult voor derden worden aangevraagd; behalve door ouders van minderjarige kinderen.

 Dieren worden alleen op afstand behandeld.

Medische bepalingen

Cliënten moeten:

  Voor de klacht een arts te hebben geraadpleegd.

  De instructies van de arts op te volgen.

  Niet verslaafd te zijn aan drugs, alcohol of medicijnen.

  Bereid te zijn om, in geval van ernstige, besmettelijke of levensbedreigende aandoeningen, tevens onder Medische behandeling of observatie te staan.

 Hun arts op de hoogte te brengen van deze (aanvullende) therapie.

 Kennis te hebben genomen van de contra indicaties voor Regressie therapie.

Contra indicaties

Regressie therapie is ongeschikt voor:

  Personen met onvoldoende realiteitszin.

  Vrouwen die zwanger zijn.

  Psychiatrische patiënten.

  Personen die barbituraten of tranquillizers slikken.