Regeressie therapie; meer dan huilen met je ogen dicht:

Het linkt klachten aan trauma, verwerken en herstel......

Je kunt het ook gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling,

het ontdekken van talenten, het activeren van positieve gevoelens of het hanteren van stress.

"Wanneer je in trance bent gekomen, word je begeleid naar de herinnering, die te maken heeft met je hulpvraag. Als deze herinnering naar boven komt en volledig is geworden, begint het verwerken en loslaten. Dit resulteert in een bevrijdend, gelukkig, tevreden gevoel.   Je bent niet onder hypnose en maakt je eigen keuzes."

Huidig leven regressie

Wanneer je een Regressie sessie doet, weet je van te voren nooit precies welke herinnering bij je naar boven zal komen. Je kunt wel van te voren aangeven, als je herinneringen uit een vorig leven niet op prijs stelt. De therapeut schermt dat gedeelte voor je af en je herbeleeft uitsluitend relevante episodes uit je Huidige leven. Vandaar dat HEALTH - liever de term Huidig leven regressie hanteert dan het meer algemene 'Regressie therapie".

Vorig leven regressie

Wanneer jij je een episode van vorig leven op aarde herinnert zegt HEALTH gewoon, dat het om een Vorig leven regressie gaat, in plaats van "Reïncarnatie therapie".

Spirituele regressie

Een Spirituele regressieis de benaming voor een sessie die niet alleen gaat over jouw herinneringen aan je bestaan in de Geestelijke Wereld. Het is er vooral op gericht dat jij de verbinding hiermee ook in het hier en nu ervaart. Zodat je deze ook na de sessie kunt blijven voelen.